Projekat književnog kluba KNJAŽEVAC

NEBOJŠA ĐORĐEVIĆ – Izbor poezije iz knjige pesama „SVE*t*PESMENI ATLAS

 

MARŠ TROLOVA (Edvard Grig)

 

JUTARNJE RASPOLOŽENJE,

k o r a k e   s v o j e  č u j e m o ,
s t i ž u  i  o d l a z e  b i ć a
s v e t l u c a v a , z a k l j u č a n a
p o d  S u n c e m , s k a k u ć u
p o  L IRS K I M  D E L I M A
I s t i č u  g r a v u r u
u  palate   gorskog  kr a lj a
bogatstvo(m)  budućih  isporuka
OČEKUJEMO  MILENIJUME,

Lj u b imo s e u A -mo l u !

 

JOHAN SEBASTIJAN BAH – Tokata i fuga u D-molu

 

Org u l j a š   i z  Aj z e n a h a
i m a    v e s e l u   b r a ć u ,
GURA  IH PO  LESTVICI
U  č a r o l i j u   n o s i
PO  RASPEĆU  PROSTORA,
k o n t r a p u n k t u  u
L u t e r a n s k e   h i m n e
PONEO JE NAŠA ČULA,
n j i h o v  u s u d ,
G O R U Ć E  V E Š T I N E ,
talas za talasom se niže…
P o n e k a d   z a l u t a
U R A G A N .

 

MOCART PREDAN U PRISNOST

 

M o c a r t  n a s  p a m t i  k a o
lj u b a v n I  p a r  n a  n e k o j sli c i,
KAO  SJAJ  KADA   JE  BIVAO TUŽAN
i ne BI mu osim tog nikakve svetlosti
d o k   j e  l i n i js k i m  sist e m o m
s k a k u t a o  p o  Ča r o b n o j  fr u l i
P R E D A N   U   P R I S N O S T ,
k a o  s v e ž i n a   k o j o m s e
u m i v a m o  u   p o l j u p c i m a ,
č u l n o st,  k o j a  v e s e l o   p r o d ir e
u  s o p st v e n u  s e n k u , o d a k l e
NOVI DAN IZLAZI IZ P OSTELJINE
Direktno u Figarovu ženidbu.

 

ŠUMAN U SOBI UZDAHA

Prodajem san za note

„Italijanskih mornara“,

t r e n u t a k  k o j i  ć e

p o t č i n i t I  n o ć ,

TVOJA POŽUDA JE

„DIVLJI JAHAČ“ ,

Kao vulkan žedna,

Ži v iš u  t o n o v ima

s v o j i h  o b l i n a ,

Te l o  t i  ima  l i c e ,

p o g l e d   u s n e :

Pe v amo, p l e š emo :

Šuman je u sobi uzdaha,

M I D I V L J I

U   n a m a   m a g m a

MORNARI SURFUJU

P O T A L A S I M A .

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *