(Im memoriam) BRANA CRNČEVIĆ - KAD BI MENI DALI

Nebojša Đorđević   Poezija

KAD BI MENI DALI

Kad bi meni dali jedan dan,
ja ga ne bh potrošio sam.
Pola dana bih dao nekom
ko je dobar, a slučajno sam.

Igrali bi,pričali bi nešto,
trčali bi,skakali bi vešto,
ja i dobar, a slučajno sam.

Kad bi meni dali kišobran,
ja ga ne bih potrošio sam,.
Pola mesta ja bih dao nekom
koje dobar, a slučajno sam.

Kišilo bi,dok mi koračamo,
pola tamo, apola ovamo.
Stavili bi dan pod kišobran
ja i dobar, a slučajno sam.

Kad bi meni dali jedan dan,
ja ga ne bih potrošio sam.

 Postavite komentar