ГОРДАНИ БОРАНИЈАШЕВИЋ, КЊИЖЕВНА НАГРАДА “РАДЕ ТОМИЋ”

Nebojša Đorđević   Vesti

РАДЕ ТОМИЋ

Гордана Боранијашевић, књижевница из Нове Вароши овогодишњи је добитник престижне награде “Раде Томић”, Књижевног клуба “Бранко Миљковић” из Књажевца.

Жири за доделу ове награде радио је у саставу: проф. др Недељко Богдановић, председник, мр Срба Игњатовић, члан и Обрен Ристић, члан, констатовао је да су на конкурс за Награду 2008. пристигли радови 152 учесника из Србије и других земаља. Од тога је 40 рукописа песничких збирки, и 112 циклуса песама.

Након свестраног упознавања са пристиглим рукописима жири је најпре сачинио ужи избор, а потом је, после накнадног увида у тај одабир, једногласно донео

О Д Л У К У

Прва награда на конкурсу ,,Раде Томић” за 2008. Годину додељује се ауторки Гордани Боранијашевић, из Нове Вароши, за рукопис МОЛИТВА ЗА МОЈЕ РИМЕ. Награде је штампање понуђене књиге у новопокренутој едицији ,,Раде Томић”.

Друга награда припала је Зорану Петровићу, из Крагујевца, за циклус песама ОСРЕДЊИМ РЕЧИМА РЕЧЕНО.

Трећа награда припала је Владану Ракићу, из Београда, за циклус песама ФРАГМЕНТИ.

Награде су новчане, у износу који је одредио организатор конкурса.

Жири похваљује ауторе: Наташу Симеуновић, из Београда, за циклус песама ТРАЧКИ КОЊАНИК, и Мају Милошевић, из Сврљига, за циклус песама ТРАГОМ СВОЈИХ ТРАГОВА.

За специјално признање жири издваја рукопис УСТАНИ, ЛАЗАРЕ др Љубише Рајковића Кожељца, из Зајечара, с препоруком да се објави у оквиру издавачке делатности Књижевног клуба ,,Бранко Миљковић”, у Књажевцу, за 2008. годину.

Жири предлаже организатору конкурса да се изводи из награђених и похваљених рукописа објаве у часопису Бдење.

О б р а з л о ж е њ е

Молитва за моје риме Гордане Боранијашевић је збирка поезије грађене на дослуху и сазвучју речи, које ступају у различите односе: сематичкe, асоцијативнe, творбенe, ритмичкe, формалнe. Збирка се доима као покушај преиспитивања могућности језика да својим различитим облицима оствара просторе поетског исказа. Из стихова избија и забринутост за будућност човека и за поезију као човеков најстваралачкији и најљудскији израз у времену у којем господаре интереси, зло и неспоразуми. Уз извесна прочишћења од схематичности и форсиране актуелности, збирка ће бити занимљив прилог песничком резултату генерација песника који стварају у узбурканом времену и даље од културних центара, склоних експерименту и иновацијама.

Опуштена, привидно нехајна, у бити неконвенционална, поезија Зорана Петровића у сплету онога што се код нас данас пише и објављује делује освежавајуће. У њој наоко нема валиких тема, бура и главоломки - заправо има их, али на притајен, нови, ненаметљив начин. Нема драматичних обрта налик на боксерске ударце али поезија готово сва почива на обртима, што обликују ауторову персоналност. Завичајност се такође чини да није посебан песников проблем а, опет, јасна културна и временска позиција индиректно одређују место и тле или, суптилније, становиште с којег се Зоран Петровић отискује у авантуру која би се, његовим речима, могла описати и као обликовање «Биографије света».

Песничка читанка Устани Лазаре, др Љубише Рајковића повезује историју српског народа са немирима савременог човека, преко дијалога са личностима које у српском народу нису само историјски изабраници већ симболи одређених схватања, идеала и прегнућа чије дело има универзални карактер и високо надживљава време у којем су живели, народ из кога су поникли и културу којој су припадали. Такве личности су оријетири којима се дух савременог човека угрожен многим нападима зла и интереса креће како не би залутао у беспутици глобалних интереса и поклекао у својој немоћи да се таквим интересима одупре.
У збирци су дошли до изражаја велико познавање српске духовне традиције, лирски субјекат песника и рутинска умешност да се у занимљивој форми искаже драматика човека српске историјске савремености.

У Књажевцу, 23.маја 2008.г. Проф. др Недељко Богдановић, председник, Мр Срба Игњатовић, члан Обрен Ристић, члан

Књижевно вече (и додела награда са овог конкурса), на коме ће, осим награђених и похваљених учествовати и гост уредник из часописа “Бдење”, Зоран Вучић и гошћа, поетеса Милена Марковић из Горњег Милановца, биће одржано у петак, 23.05.2008. године у Друштвеном клубу књажевачког Дома културе, са почетком у 20 часова.Postavite komentar