Projekat književnog kluba KNJAŽEVAC

BOŽIĆNE PESME – Nebojša Đorđević

SVETLOST IZ PEĆINE
(Sjaj tajanstva)

Čudesna zvezda otkriva tajnu rođenja
i put goneta za svoja tri mudraca.
oštricom razuma, zagrljajem uma
tavorska svetlost sa neba palaca.

Pred tamnim vratima nazori tašti.
sumračje pećine možeš da krokneš.
rasuto lišće prozirnog mraka
i zračak svetlosti praznini otmeš.

A baš tu u treptaju čistog
iskri se postelja vatre božanstva,
naziru seni, teške od patnji,
otkucava život, krst čovečanstva.

Slutiš u magli neko stepenište,
u mlečnoj svetlosti krišku života,
zov zvezde nekog čudesng sjaja
-muzike kosmičke najlepša nota.

Za nas to beše svetlost iz pećine,
mudracima, možda zora hrišćanstva,
ostaće trajno da bdi nad nama
dete iz Vitlejema i sjaj tajanstva.

 

NEBESKI ZNAK

 

Nebeski znak, Vitlejem sjaji,
mnogi će mudrac dar da donese
da vidi Onog što će moći
Krst čovečanstva da ponese.

Razgoni Irod po zemlji decu
hoteći carski presto da čuva,
ne pozna sila od sebe Jačeg
-Vetar hrišćanstva Judejom duva.

Dok krstiš Jordanom, Jovane verni,
presvete reči ti izustiš,
poznade Jovan čovečje jagnje:
„Ti treba sada mene da krstiš!“

Izabra Isus apostole,
otpoče govor od mudrih reči;
Ustajte mrtvi, sad iz groba,
I teško bolesne on Verom leči!

I krenu sila na Sina Božjeg,
Na krstu razapet tri dana stoji,
vaskrsnu Gospod i Duh sa njime
– pa ko se sada od koga boji?

 

TVORČEV FENJER

Kroz fenjer svoj posmatraj, Tvorče,
i vidi ima li vremena za nas,
jer mnogo.mnogo grešili jesmo,
od Kaina pa do danas.

Pogledaj, Oče, gde je ljubav,
čuva li neko tu znamen bajnu
-osmeh za druge, nadu za ljude
da svako poštuje Svetu tajnu.

Prosvetli, Gospode, fenjerom svojim,
posipaj svetlost, daj nam saznanje,
izoštri pogled naš u daljinu,
proširi naše zemaljsko znanje.

Dal’ tamo žive sva naša braća,
šta oni znaju, gde je lepota,
da li je Noje svemirski putnik
što svuda seje klicu života?

Kroz fenjer svoj posmatraj, Tvorče
i vidi ima li vremena za nas
Ili će Noje sa svojom barkom
da krene opet, možda već danas.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *