MAĐARSKI PESNICI - Nebojša Đorđević

Aleksandra Radovanović   Poezija

MAĐARSKI PESNICI

Sa kapije tajni
u podignutim rukama
svetluca kiša

Hladnoj osi plača
„pun mesec čun”
Vazduh ko da je tesan

Stope njihovih duša
raduju se svom besu
Postahu sami sebi bogovi

kako dozivaju senke
zabranjenim jezikom
ni iz čega bačena svetlost

„Ona niska zgrada bila je krčma”
Al kunu se:
OČI,TOG NEKOG, NA NJIH ĆE DA LIČE!

 

 Postavite komentar