ĐAVOLOV ADVOKAT

Nebojša Đorđević   Knjige

BOŽANSKA REVOLUCIJA KATASTROFE I UGOVOR S ĐAVOLOM - Dorijan Nuaj

Izrazito politički nekorektna, svesno kontradiktorna i nedorečena, izluđujuća, inspirišuća, iritirajuća, podsticajna, otkrovenjska, detinjasta, duboka, naivna… sve je to Božanska revolucija katastrofe, knjiga koja nije namenjena nijednoj prepoznatljivoj ciljnoj grupi - ona je za svakoga, i ni za koga. Od toga odakle dolazite i šta sa sobom nosite zavisi i šta ćete iz ove knjige poneti

San svakog prikazivača i kritičara je da autor obavi posao za njega, i jasno iznese suštinu svoje knjige već na prvoj strani:

“Na ovaj spis se može gledati i kao na neku malu enciklopediju mojih istina, koja bez sumnje može zaličiti i na kakav volšebni katalog predrasuda ili promišljanja jednog ekscentrika, proročanstvo, dijaboličnu manipulaciju, obično i neubedljivo lupetanje, postmoderni uvod u doktrinu političkog i socijalnog satanizma, neveštu skicu neke nove ideologije, intelektualnu šalu, odnosno provokaciju kojom neki marginalac želi da skrene pažnju na sebe itd.”

Božanska revolucija katastrofe (Ukronija, 2008) je zaista sve ovo; ali to jedva počinje da je opisuje.

Na razmeđi privatnog i opšteg, ozbiljnog i posprdnog, između studije i tirade, akademskog i internet-forumskog tona nalazi se ova doktrina za postdoktrinarno doba, ezoterija za skeptike i ugovor s đavolom za nevernike. Ona nudi politiku za 21. vek koja polazi od stanja neizvesnosti i lomova svih stabilnih oslonaca. Ideologija koju Dorijan Nuaj iznosi prepoznaje apsurd i paradoks kao temelje Novog doba, i polazi od njih u izlaganju egzegeze sveukupne kosmologije, antropologije, psihologije, konspirologije, ideologije, humanizma i futurologije.

Božanska revolucija katastrofe je energični vapaj za smislom, i odricanje svakog okamenjenog smisla; potraga za stabilnošću usred haosa, i apologija haosa. Videvši jedinu izvesnost u smrtnosti i propadanju, Nuaj uzdiže neizvesnost, tvrdeći da je Stvarnost mnogo veća i bogatija od antropocentričnih sistema koje smo Univerzumu nametnuli. U ovome se približava Carlosu Castanedi i njegovoj potrazi za Drugom stvarnošću, i to putem a) primene radikalne Volje kao kroulijevskog (Aleister Crowley) principa, i b) kreativne imaginacije u spoju sa šamanskim i magijskim postupcima á la Austin Osman Spare.

Napisana jasnim jezikom, ova knjiga, uprkos tome, uspeva više da sakrije nego li otkrije, sve vreme, ipak, dajući dovoljno naznaka za prodor iza vela aluzija i ironično intoniranih deonica. Najpribližniji opis ove Revolucije bilo bi nazvati je spojem Crowleyeve Knjige laži i Burroughsovog Golog ručka, uz obilate doze Kastanede, socioloških teorija, i dvije žlice umiksovanih programa ovdašnjih političkih partija, zbog čega se ona neminovno završava - formularom ugovora s đavolom.

Izrazito politički nekorektna, svesno kontradiktorna i nedorečena, izluđujuća, inspirišuća, iritirajuća, podsticajna, otkrovenjska, detinjasta, duboka, naivna… sve je to Božanska revolucija katastrofe, knjiga za svakoga, i ni za koga. Od toga odakle dolazite i šta sa sobom nosite zavisi i šta ćete iz nje poneti. Iza neupečatljive, a opet sugestivne korice, i unutar nedovoljno lektorisanog, grafički skromno uobličenog teksta krije se knjiga koja sadržajem i pristupom ne liči ni na jednu koju je neki ovdašnji autor potpisao.

Ona je toliko odmaknuta od aktuelne srpske ponude da kao da potiče iz nekog sasvim drugog sveta. I baš zbog tog odmaka i autsajderske pozicije, ona je ovdašnjem čitaocu aktuelna i, čak, neophodna. Kako jedan veliki inicijant već reče: “Ko zna, znaće; ko ne zna - ne znaće”.

Izvor: Popboks Dejan OgnjanovićPostavite komentar