POČINJU DANI MATICE SRPSKE

Nebojša Đorđević   Kultura, Vesti

NOVI SAD - Povodom obeležavanja jubileja 185 godina postojanja Matice srpske, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas uveče biće otvorena izložba “Portreti časnika i dobrotvora Matice srpske” kojom započinju Dani Matice srpske u Beogradu.

Postavku čini reprezentativni izbor ličnosti koje su obeležile rad Matice srpske kao najstarije kulturne i obrazovne institucije kod Srba.

Prvu celinu čine osnivači, predsednici i sekretari, pregaoci koji su aktivno učestvovali u radu Matice srpske, a drugu grupa intelektualnih dobrotvora, portreti onih koji su svojim stručnim znanjima i kreativnošću dali doprinos aktivnostima Matice.

Predsednik Matice srpske akademik Čedomir Popov, na nedavnoj konferenciji za novinare u SANU, rekao je da program obeležavanja nije glamurozan, pripremljen je sa namerom da predstavi prošlost, sadašnjost i najavi budućnost Matice.

Matica srpska sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a potom i SANU, odigrala je kapitalnu ulogu na kulturnom objedinjavanju i afirmaciji srpskog naroda, kao svesrpska nacionalna institucija koja se nije oslanjala na vlast, već na osnivače, dobrotvore, zadužbinare i, zahvaljujući tim sredstvima, nadživela je sedam država i dočekala osmu, ocenio je Popov.

Matica je bila jedno od najsnažnijih središta borbe za podizanje i čuvanje nacionalne svesti i duhovnog jedinstva celog srpskog naroda, a za to se bori samo jednim sredstvom, kulturom, kazao je Popov i dodao da je svih proteklih godina oko sebe okupljala najumnije ljude srpskog naroda, ali i nesebične pomagače, od Save Tekelije do vladika, vladara i imućnih građana.

On je naveo podatak da danas na mnogim poslovima Matice učestvuje više od 2.000 saradnika najrazličitijih struka i disciplina.

Matica srpska je iznedrila dve ustanove najvišeg nacionalnog ranga, Biblioteku sa 3,5 miliona knjiga i Galeriju sa više od 6.000 eksponata. Njen rad se obavlja u sedam odeljenja koja izdaju 11 časopisa i rade na 38 naučnih projekata.

Direktor Izdavačkog centra i Biblioteke, dopisni član SANU Miro Vuksanović, najavio je 10 susreta sa zainteresovanim kulturnim pregaocima i građanima koji će se održavati od danas do 15. marta, u podne, u prostoru Galerije.

Izvor: RTV/TanjugPostavite komentar