PROMOCIJA KNJIGE mr MIKICE SIBINOVIĆA, FAKTORI I FAZE EKONOMSKO GEOGRAFSKOG RAZVOJA KNJAŽEVCA I OKOLINE

Nebojša Đorđević   Vesti

U Knjaževačkom Domu kulture pred oko stotinak ljudi mr Mikica Sibinović je promovisao svoju knjigu “FaKtori i faze ekonomsko-geografskog razvoja Knjaževca i okoline,” a koji je, 2006 godine na tu temu i magistrirao. Autor ove knjige je rođen je 24.06.1979. godine u Zaječaru, osnovnu i srednju školu završio je u Knjaževcu, a diplomirao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a od 1. septembra ove godine biće asistent na geografskom fakultetu u Beogradu. O monografiji su govorili profesor filozofije u penziji, Vitomir Stevanović, i prof geografije u Knjaževačkoj gimnaziji Jugoslav Dinić.

Ova monografija predstavlja jedan od retkih radova u kojima se tretira problematiku razvoja opštine Knjaževac celovito i kompleksno. Kao takav ima veliki naučno-istraživački značaj. Autor knjige, gospodin

Sibinović kaže:

„Knjaževački kraj je imao burnu prošlost , što je bitno uticalo na sadašnji nivo ekonomsko-geografskog razvoja. Prirodni potencijali koji bi trebalo da obezbede stabilnost razvoja su neadekvatno iskorišćavani, a odrećeni demografski procesi koji koji su, inače, karakteristični za ovaj kra prouzrokovali su „senilizaciju” najvećeg broja seoskog naselja”.

Autor je u ovoj knjizi prikazao sve bitne fizičko geografske elemente ovog područja: reljef, klimatska i hidrografska svojstva, pedološki sastav i biografske osobine, a posebnu pažnju je posvetio poreklu stanovništva i naseljavanju ovih krajeva, kao i prirodnom kretanju - migracijama stanovništva. Na ovaj način dat je kompletan geografski prikaz opštine Knjaževac. Hronološki je prikazana prošlost ovog prostora, od prvih tragova naseljenosti do današnjice. Najveći deo rada je posvećen fazama ekonomsko-geografskog razvoja a kroz prikaz razvoja poljoprivrede, rudarstva, zanatstva, industrije, trgovine i turizma, izdvojene su određene faze ovih.činioca

Autor je naučnim pristupom predstavio mogućnosti praktičnog rešavanja problema integrisanja Knjaževca u savremeni sistem “mreže naselja,” po ugledu na gradove zemalja Zapadne Evrope. Posebnu pažnju autor je posvetio i mogućnostima razvoja turizma.

Senilizacija seoskih naselja je posledica procesa depopulacije stanovništva i raznih migracija, zaključio je autor i definisao uticaj različitih faktora koji su uticali na to, kroz određene vremenske periode.

Štivo je podeljeno na sedam poglavlja, a ova na odeljke i podeljke, bogato dokumentovano kartografskim i grafičkim prilozima, statističkim podacima, citatima iz literature i metodološkim objašnjenjima. Inače, podatke je sam autor prikupio na terenu i obradio, tako da je monografija pod navedenim naslovom originalno naučno istraživačko delo napisano po svim „pravilima” koja su oubičajena za ovakvu vrstu rada.

Organizator promocije knjige je Narodna biblioteka “Njegoš” iz Knjaževac, a izdavač književni klub “Branko Milković,” takođe iz ovog grada.Postavite komentar