VRAĆENE IKONE

Nebojša Đorđević   Kultura, Vesti

Ministar Bradić sa članovima Mešovite srpsko-hrvatske komisije

Ikone iz manastira Krka i Krupa i crkve Svetog Dimitrija u Dalju vraćene su Hrvatima, u okviru rada Međudržavne mešovite komisije za povraćaj kulturnih dobara. Ikone predate u Etnografskom muzeju u Beogradu.

U okviru rada Međudržavne meštovite komisije za povraćaj kulturnih dobara, u Hrvatsku su vraćene ikone iz pravoslavnih manastira Krupa i Krka i crkve Svetog Dimitrija u Dalju.
ikone.jpg

Predaji u Etnografskom muzeju prisustvovali su ministar kulture Srbije Nebojša Bradić, predsednica Međudržavne mešovite komisije i pomoćnica ministra kulture Hrvatske Branka Šulc, predsednica Međudržavne mešovite komisije i pomoćnica ministra kulture Srbije Dušica Živković i direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa.

Kao rezultat rada Međudržavne mešovite komisije put Hrvatske su poslate četiri prestone ikone i nadverje sa ikonostasa manastira Krka, 26 ikona iz riznice manastira Krupa, kao i prestona ikona Bogorodice sa ikonostasa crkve Svetog Dimitrija u Dalju.

Ministar Bradić je istakao da je ova komisija radila izuzetno dobro u protekle dve godine, pa su tako u novembru 2008. godine vraćene dve ikone Sveti Nikola i Sveti Prokopija, privatno vlasništvo porodice Paunović iz Vukovara.

Vraćene su i 23 ikone i duboreza sa ikonostasa kapele Svetog Arhiđakona Stefana iz Patrijaršijskog dvora u Dalju, a prošle godine slika “Sveta obitelj sa malim Ivanom Krstiteljem i Sv. Jeronimom” iz franjevačkog samostana Sveti Jeronim.

Ministar kulture Nebojša Bradić je ocenio da su odnosi između kultura Hrvatske i Srbije u usponu i da će završetak procesa povraćaja kulturnih dobara, koji se planira tokom sledeće godine, doprineti međusobnom poverenju u budućim odnosima između dve države.

“Verujem da će vraćanje materijalne kulturne baštine u pravoslavne manastire u Hrvatskoj ohrabriti povraćaj i nekih drugih artefakata, kao i vraćanje srpskog naroda svojim domovima u Hrvatskoj”, istakao je Bradić.

Ministra kulture Hrvatske Branka Šulc je ukazala na značaj napora ministarstava kulture Srbije i Hrvatske u finansiranju restauracije baštine koja se vraća, kao i obnove crkava i manastira u Hrvatskoj, a posebno je skrenula pažnju na zasluge Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada zaduženog za konzervaciju najvećeg broja predmeta.

Vraćanje predmeta uz saglasnost SPC

Direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika Zoran Vapa je podsetio da je od 2001. godine Hrvatskoj vraćeno više od 28.000 eksponata iz crkava, manastira i muzeja, koji su, evakuisani sa teritorije te zemlje da bi se sprečilo da budu uništeni ili nestanu, kao što je slučaj sa nekim predmetima, za kojima i danas traga Interpol.

Vapa je naveo da će na sastanku Međudržavne mešovite komisije u decembru biti predat kompletno urađen popis svog materijala koji potražuje Republika Hrvatska od Republike Srbije, kako bi tokom naredne godine taj dugogodišnji proces bio završen.

Predsednica Mešovite komisije Dušica Živković nije mogla da precizira koliko je još predmeta ostalo da se vrati, ali je navela da su u pitanju dva predmeta koji se trenutno nalaze u Muzeju Novog Sada, delovi riznice Crkve Svetog Dimitrija u Dalju i Crkve u Boboti, kao i oni u vlasništvu porodice Desnice, za koje još nisu stvoreni bezbedni konzervatorski uslovi za njihov povraćaj.

Živkovićeva je primetila da je važno što se svi predmeti vraćaju uz saglasnost predstavnika Srpske pravoslavne crkve, s obzirom da najveći deo materijala sa spiska Mešovite komisije jesu iz manastira i crkava.

Mešovita srpsko-hrvatska komisija za povraćaj kulturnih dobara u Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku osnovana je 2002. godine.

Izvor: RTSPostavite komentar