RADOSLAV VUČKOVIĆ - Izbor iz poezije

Nebojša Đorđević   Vesti

GOVORIMO GLASNO

Govorimo glasno
da nas ne ubije
sopstvena tišina.
S druge strane zida
naša braća ćute:
smišljaju budućnost.
Reč ako zabrane,
sve je zabranjeno:
ACTA EST FABULA.

*

PROMETEJ

Potomak božanskog roda,
Okovan,
na steni bez sna,
moraše da visi
jer otkri vatru ljudima.
Besmrtni Hiron
pristade da umre
za Prometeja
a ljudima ostade vatra
da se njome igraju.

RODNA KUĆA
II
Pod čandijom, poludela
kukavica jaje snela.
Ponoć stegla ćetri zida,
bol se širi iz nevida.
Dok ćuk čuče na kominu
majka jezik čupa sinu.
Prećutalo kletvu bogu
mrtvo pile u pologu.
Dim preklao jedno oko,
muk caruje naduboko.
Zadremala muška snaga:
ime ima, nema praga.

VUČKO

U doba bega i zbega,
kao oca mu na kolac
a brata na konopac,
predak mi Vučko,
za mnogo neroda
i malo roda,
iz kamena i neba
hleba kopače,
a uvek imaće
leka protiv leleka.

BUNAR

Nije njemu da u dvoru stoji,
da napoji selo ožednelo,
site svate, umorne argate,
da podmiri slave i preslave.
On je očev prsten od kamena,
majčin razboj gde je nebo tkala
(nebo tkala, po zvezdu skidala
pa je meni pod jastuk stavljala).
Nije njemu, dano, da u dvoru stoji!Postavite komentar