JADNI DARVIN…

Nebojša Đorđević   Nauka

Sociolog Hilari Rouz i neurobiolog Stiven Rouz priredili su knjigu Avaj, jadni Darvin, sa 16 eseja usmerenih na to da iznesu argumente protiv evolucione psihologije. Ovo delo prevele su s engleskog na srpski Anja Živković, Jelena Vidić i Nataša Cvijan, a tokom aprila pojaviće se u knjižarama u izdanju “Klija” u novoj ediciji “Imago” (psihologija), prokrenutoj 2008. Knjiga je opisana kao napad na evolucionu psihologiju iz svih uglova - evolucione biologije, razvojne psihologije, neurofiziologije - sve do formulacije prema kojoj evoluciona psihologija sadrži specifičan oblik “neofundamentalizma”.

Ubrzo su usledili odgovori u vidu kritičkih prikaza knjige u uglednim naučnim časopisima i polemika se dodatno pojačala. Prema mišljenju psihologa, o Darvinu će se u psihologiji sigurno govoriti sve više, iz različitih uglova, s različitim konotacijama, u različite svrhe. Zbog čestih neuspeha u sopstvenoj potrazi za kauzalnim objašnjenjima, psihologija je mnogo puta posezala za tzv. biološkim faktorima razvoja, aktuelnog funkcionisanja ličnosti ili njene disfunkcionalnosti.

Jedan od tih trendova razvio se u posebnu disciplinu - “evolucionu psihologiju”, koja poslednjih godina dobija sve više prostora u naučnim i stručnim psihološkim publikacijama, a zbornik Avaj, jadni Darvin jedan je od pokušaja da se ova disciplina pokaže kao netačna. “Klio” se ovom knjigom uključio u obležavanje 200-godišnjice rođenja Čarlsa Darvina (1809-1882) i 150 godina od prvog objavljivanja njegovog kapitalnog dela O poreklu vrsta.

Izvor: Građanski listPostavite komentar